Referensobjekt
Postadress: Box 448, 351 06 Växjö, 352 31 Växjö Tel: 0470-722 830, E-post: inpro@inpro-consult.nu
Kv. Trosa, Karlshamn Beställare: Karlshamnsbostäder AB Projektering och injustering för driftoptimering av värmesystem för 121 lägenheter. Uppvärmning via radiatorer med 1-rörs system. Flerbostadshus byggt 1971 fördelat på sex byggnader. Driftkostnaderna för fjärrvärme minskade med 35% efter ombyggnad och genomförd driftoptimerad injustering.
Kv. Lansen 3 - Testlab IKEA, Älmhult Beställare: IKEA Projektering av EL-, Hiss- VVS-, KYL- och SÖ-innstallationer i samband med ombyggnad för nytt Testlab, yta 2400 m2. Injustering av värme- och köldbärasystemen
Östralycke - Särskilt boende, Asarum Beställare: JSB och Karlshamnsbostäder Projektering rambeskrivning för VS- och Vent-installationer vid om- och tillbyggnad för särskilt boende, yta ca 8800 m2. Energibalansberäkningar via VIP-Energy. Byggtid ca 3 år. Kontroll och besiktning av VS- och Vent-installationer. Driftoptimerad injustering av värme-, köldbärar- och VVC-system.
Kv. Diabasen 1 - Förskola 12 avdelningar, Växjö Beställare: Växjö Fastighets Förvaltning Projektering VVS- och SÖ-installationer vid om- och tillbyggnad. Projektering utvändiga VA-installationer. Energibalansberäkningar via VIP-Energy. Installationssamordning under projektering. Driftoptimerad injustering av värme- och VVC-system.
Kv. Skatan 1 - Dalbo Vårdcentral, Växjö Beställare: Växjöbostäder Projektering VVS-, SÖ- och utvändiga VA-installationer vid om- och tillbyggnad med luftburen kyla. CAD-samordning för projektet. Driftoptimerad injustering av värme-, VVC- och köldbärarsystem.
Aringsås förskola, Alvesta Beställare: AllboHus Fastighets Projektering VVS- och utvändig VA-installationer vid om- och tillbyggnad av förskola för 8 avdelningar. Energibalansberäkning via VIP-Energy. Installationssamordning under projektering. CAD-samordning för projektet.