Postadress: Box 448, 351 06 Växjö, 352 31 Växjö Tel: 0470-722 830, E-post: inpro@inpro-consult.nu
VERKSAMHET Verksamheten startade den 1 augusti 2002. Företaget ägs av Tony Timm. Vi är idag två medarbetare, fördelat på VVS-teknik en person och ekonomi/administration en person. InPro Installationsconsult AB är en komplett rådgivare inom installationssystem VVS, Kyla, Styr- och Övervakning. Vår målsättning är att driva konsultverksamhet med hög kvalitet och uppfattas som en professionell samarbetspartner.
Certifierad energiexpert InPro Installationsconsult AB är sedan den 2008-09-12 certifierad energiexpert för energideklaration av byggnader. Certifierad energiexpert med behörighet K är Tony Timm.
Utredningar Kostnadsbedömningar / Kalkyler Systemval CAD-manualer CAD-samordning Projektering Installationssamordning i projekteringsfasen Kontrollarbeten i entreprenader Installationssamordning i entreprenader Entreprenadbesiktningar
Energibesiktning av byggnader Energiberäkningar Upprättande av teknisk dokumentation / relationshandlingar / drift- och skötselinstruktioner Upphandlingsstöd i entreprenader Driftoptimerad injustering av vätskeburna system Certifierad kontroll av återströmningsskydd typ BA CE-märkning av installationer
Våra kompetensområden är